Visual Motor Perception

VMP adalah kebolehan untuk menggunakan visual serta kemahiran motor untuk lakukan aktiviti seperti tangkap bola.VMP berhubung kait dengan kemahiran asas pembelajaran seperti membaca dan menulis .Anak kita perlu mahir dalam VMP untuk kelancaran dalam membaca.

Gross Motor: Laterality & Coordination

Lateraliiti ialah kemahiran untuk kenalpasti kanan dan kiri tubuh badan kita manakala koordinasi merupakan kebolehan untuk mengawal semua bahagian tubuh badan untuk bekerja secara serentak dan lancar.

Phonemic Awareness

Phonemic awareness ialah kemahiran untuk mengenalpasti bunyi dalam perkataan dan kemahiran ini sangat penting untuk membaca membaca dan menulis. Kemahiran ini juga mempunyai kaitan dalam mendengar,menyebut dan manipulasikan sesuatu bunyi.

Isi Kandungan Modul


  1. Building Block (Pre-Academic)
  2. Visual Motor Perception
  3. Auditory Memory & Auditory Attention
  4. Gross Motor: Laterality & Coordination
  5. Gross Motor: Sequencing & Pacing
  6. Phonemic Awareness
  7. Reading Milestone
  8. Rumusan

Teacher Shira


Teacher Shira merupakan Occupational Therapist di GymCademy dan graduan Diploma Occupational Therapy.


Berpengalaman dalam mengendalikan kanak-kanak daripada pelbagai umur dan kondisi.


"Anak sukar untuk belajar MEMBACA bukan bermakna anak malas belajar.


Ketahui ASAS PERKEMBANGAN PRA MEMBACA dan bagaimana ibubapa boleh lakukan aktiviti mudah untuk merangsang anak-anak menguasai kemahiran tersebut"