Tingkah Laku & Perkembangan Kanak-kanak


Penting untuk kita tahu tingkah laku kanak mengikut milestone anak dan pendekatan yg sesuai mengikut umur. Kerana kanak-kanak akan belajar dari respon orang dewasa. Jadi, amat penting pendedahan cara bertingkah laku yang sesuai dari peringkat awal lagi melalui perbuatan orang dewasa.

Parenting Style & Child Learning Style

Jenis-jenis parenting style iaitu cara pendekatan atau penjagaan pada anak pasti akan memberi kesan-kesan tertentu pada tingkah laku anak tersebut. Jadi, kenal pasti jenis style kita dan seimbang mana sesuai untuk anak. Selain itu juga kita perlu tahu anak mempunyai jenis learning style dia supaya kita boleh guna pendekatan dan susun aktiviti sesuai mengikut minat anak.

Menggalakkan Tingkah Laku Positif

Ada pelbagai strategi untuk menggalakkan tingkah laku positif. Antaranya menjadi ibu bapa yang positif. Apabila ibu bapa positif, anak pun turut positif. Seterusnya, kuranglah tekanan dalam menguruskan tingkah laku anak-anak.

Isi Kandungan Modul


  1. Tingkah Laku & Perkembangan Kanak-Kanak
  2. Kenalpasti & Menguruskan Bottom Up Behaviour
  3. Kenalpasti & Menguruskan Top Down Behaviour
  4. Boleh Ke Marah Anak?
  5. Menggalakkan TIngkah Laku Positif
  6. Parenting Style & Child Learning Style
  7. Case Study Behaviour


Teacher Liyana


Teacher Yana adalah Level 1 PECS Certified Implementer GymCademy dan graduan Ijazah Occupational Therapy.

Beliau pakar dalam bidang pengurusan tingkah laku.


Tingkah laku negatif & tak terkawal menjadi satu dinding halangan untuk kanak-kanak berkembang secara normal. Apabila ibubapa cakna menguruskan perilaku anak-anak bermula dari rumah dan diteruskan di luar, maka mudahlah anak mempelajari sesuatu yang baru.”